Eltern: Luna (Dana vom Eltingmühlenbach) & Oleg vom Zarenhof Romanow